Logo

Zarządca Nieruchomości

Zadbamy o Twoją nieruchomość

 

 

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_zarzadzanie.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 97

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_zarzadzanie.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 97

Warning: include(): Failed opening '/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_zarzadzanie.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php/') in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 97

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_zarzadzanie.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 101

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_zarzadzanie.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 101

Warning: include(): Failed opening '/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_zarzadzanie.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php/') in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/zarzadzanie.php on line 101

Zarządzanie; geneza powstania zawodu zarządcy
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku wprowadziła nowe uwarunkowania prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z artykułem 184 tejże ustawy, zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową, wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. Zarządcą może być osoba fizyczna, posiadająca odpowiednią licencję zawodową, nadaną zgodnie z trybem i przepisami ustawy, a sam tytuł zawodowy "ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI" podlega ochronie prawnej.
Uregulowania prawne dotyczące pracy Zarządców
Działalność Zarządcy regulują ustawy oraz standardy zawodowe. Dokładne sprecyzowanie zadań zarządcy pozwala na uniknięcie nieporozumień, komplikacji i konfliktów w sytuacji, gdy pojawią się nieprzewidziane problemy do rozwiązania i towarzyszące im wydatki. Umowa o zarządzanie nieruchomością musi być zawarta w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), a zgodnie z wymaganiami ustawy zawrzeć należy w niej określone dane dotyczące zarządcy nieruchomości. Wśród danych dotyczących zarządcy nieruchomości należy podać przede wszystkim jego numer licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami. Największą pułapką czyhającą na podpisujących umowę o zarządzanie nieruchomością jest brak precyzji w formułowaniu zapisów umownych. Zaznaczyć trzeba, że w polskim prawie nie ma wprost zdefiniowanej umowy o zarząd nieruchomością a zatem przy jej konstruowaniu i interpretacji trzeba posługiwać się posiłkowo regulacjami dotyczącymi umowy zlecenia czy innych umów. Celem umowy jest zabezpieczenie interesów obydwu stron na ewentualność sporów, dlatego tak istotne jest, aby wszystkie elementy współpracy zarządcy oraz właściciela nieruchomości zostały określone zgodnie z zamysłem stron już na etapie formułowania umowy.

Korzyści wynikające z zatrudnienia Zarządcy
Licencjonowany Zarządca nieruchomości gwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym własnym zaangażowaniu oraz w interesie osób dla których wykonuje swoje czynności. Wiedza oraz umiejętności kwalifikowanego zarządcy nieruchomości oszczędzą Państwu mnóstwa kłopotów przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z Państwa nieruchomością i pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze. Dobra organizacja pracy zarządcy oraz nieustanna opieka nad nieruchomością i jej właścicielami, mieszkańcami przyczynią się do lepszego, pełniejszego wykorzystania nieruchomości oraz do poprawy jakości zamieszkiwania a w przypadku nieruchomości komercyjnych do zwiększenia profitów. Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych mogą liczyć na fachowe prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych co w konsekwencji wpływa na poprawę jakości życia.


 
      
      
 
usługi: zarządzanie administracja administrator wspólnota kamienica mieszkania Rzeszów