Logo

Zarządca Nieruchomości

Zadbamy o Twoją nieruchomość

 

 

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_oferta.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 97

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_oferta.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 97

Warning: include(): Failed opening '/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/pathway_oferta.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php/') in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 97

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_oferta.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 101

Warning: include(/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_oferta.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 101

Warning: include(): Failed opening '/home/balnieru/public_html/rvsincludefile/icon_oferta.html' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php/') in /home/tadbal/domains/zarzadca-nieruchomosci.pl/public_html/oferta.php on line 101

Oferta usług w zakresie zarządzania
Propozycja dla Wspólnot Mieszkaniowych
Sprawy właścicieli lokali reguluje Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późn. zmianami).Wspólnota mieszkaniowa powstaje - na mocy w/w Ustawy - z chwilą wyodrębnienia choćby jednego lokalu w budynku. Ustawa ta reguluje również, iż z chwilą powstania Wspólnoty właściciele lokali obowiązani są powołać Zarząd Nieruchomością Wspólną. Tutaj pojawia się miejsce dla Zarządcy Nieruchomości, którego zadaniem jest czuwanie nad sprawami Wspólnoty. Nikt z właścicieli lokali nie będzie musiał martwić się o żadne bieżące sprawy wspólnoty. Zarządca osobiście zadba o  ustalenie zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania budynku, rejestrowanie wspólnoty, zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej, ciepłej wody, wywozu nieczystości oraz o kontrolę wykonywania warunków umów podpisanych z dostawcami mediów i innych podmiotów obsługujących Państwa nieruchomość. Osobiście koordynował będzie usuwanie ewentualnych awarii i ich skutków.

Propozycja dla Właścicieli kamienic i budynków komercyjnych
Do zarządu budynkami będącymi we własności (lub współwłasności) osób fizycznych lub prawnych stosuje się prócz małych wyjątków przepisy Kodeksu Cywilnego. Zarządca występuje w imieniu właścicieli przed: organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości takich jak: kontrola pracy osób obsługujących nieruchomość (utrzymujących porządek i czystość na terenie nieruchomości, konserwatorów, wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych), zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku (w oparciu o warunki określone przepisami Prawa Budowlanego), prowadzenie książki obiektu budowlanego, zlecanie i osobiste koordynowanie usunięcia awarii i ich skutków, kontrola prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, ubezpieczenie nieruchomości, regulowanie opłat publicznoprawnych, wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności (według indywidualnych uzgodnień) jak np. analizy, ekspertyzy, przygotowanie planu zarządzania nieruchomością.


 
      
      
 
usługi: zarządzanie administracja administrator wspólnota kamienica mieszkania Rzeszów